Laatste nieuws

Nieuws

maandag 20 april 2015

Onlangs tekende de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en Noord-Veluwe het beslisdocument Regionaal Werkbedrijf. Samen gaan we werken aan het creëren van 825 extra banen. Op allerlei manieren wordt gestimuleerd dat bedrijven zorgen voor meer werkplekken voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Er is geld beschikbaar gesteld om bedrijven in de regio bewust te maken, te motiveren en te activeren om te zorgen voor deze werkplekken. 

In Omnisport Apeldoorn werd dit beslisdocument ondertekent door de vertegenwoordigers van de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Enkele regionale werkbedrijven waren uitgenodigt om te vertellen hoe andere bedrijven op deze manier moeten gaan werken. GroenWerkXL was hierbij en plaatste daarbij ook een kritische kanttekening bij het sociaal akkoord. Wilco Westrik schreef hierover op website van Apeldoorn Direct

'Ik zag deze middag prachtige voorbeelden van bedrijven die werken met mensen met uiteenlopende talenten. Zelfstandig draaiende bedrijven met alleen maar mensen met talenten in dienst te hebben. “Het is een andere manier van werken en het instellen van je bedrijfsprocessen zo gaf eigenaar van GroenwerkXL Hans Terhorst de belangstellenden mee”. Er zijn echter wel degelijk enige risico’s aan verbonden. Hr. Terhorst greep de mogelijkheid om Overheid aan te spreken om hierin hun steentje bij te dragen. Om deze bedrijfsrisico’s weg te nemen zou de overheid in ieder geval nader moeten kijken naar de No Risk polis. Zijn betoog was duidelijk en liet niets te wensen over. Er komt momenteel nog te veel lasten te liggen bij deze werkgevers die toch bepaalde risico’s lopen door zichzelf sociaal op te stellen en hun maatschappelijk verantwoording op zich willen nemen. De vraag rees dan ook of “ de Overheid in Den Haag zelf een grote afstand tot deze arbeidsmarkt zou hebben gezien hun huidige opstelling”.'

Samen gaan wij er in ieder geval voor om iets moois neer te zetten. Meer banen creëren voor mensen waarbij het niet vanzelfsprekend is om aan het werk te zijn. Het is goed om te zien dat bedrijven en instellingen vanuit de centrale overheid worden gestimuleerd om hier aan te werken. We blijven alleen kritisch, want er is nog zo veel meer uit te halen.