Laatste nieuws

Nieuws

woensdag 02 december 2015
Afgelopen woensdag is de hercertificering van ons PSO-certificaat geweest met een score van ruim 50% sociale bijdrage als resultaat. En dat is nog eens een score om te vermelden! De overheid vraagt vaak in bestekken een sociale bijdrage bij de uitvoering van de werkzaamheden. Meestal is dat 5% en kunnen bedrijven dat doen door mensen uit "de doelgroep" een arbeidsplaats of leerwerkplek te bieden.

Met deze score laten we zien dat GroenWerkXL meer dan bovengemiddeld sociaal onderneemt en dus ruimschoots voldoet aan de vraag vanuit de overheid. Hiermee kunnen wij ook voor andere bedrijven een SROI-eis realiseren door als onderaannemer in projecten te worden betrokken.

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). Het doel van de ontwikkelpartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.