Laatste nieuws

Nieuws

donderdag 31 maart 2016

Nadat het ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2013 een toekomstig verbod voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de niet-landbouw (openbare ruimte en particulier gebruik) heeft aangekondigd, is het vanaf 31 maart 2016 verboden om voor het professioneel uitgevoerde onkruidbeheer op verhardingen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Met het ingaan van het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen zijn wij een pilot gestart met WAVE. Deze methode bestrijdt onkruid met 100% heet water van ca 98°C. Dit water maakt de celstructuur van het onkruid kapot en ook de wortels zullen na enkele behandelingen uitgeput raken. Kortom een hele mooie methode en ook nog eens 100% milieuvriendelijk!

De aanpassing van de wetgeving is bekend gemaakt in de staatscourant. Het verbod geldt voor de verharde oppervlakten (conform de nomenclatuur van de weg: open verharding/ elementverharding en open verharding/ ongebonden verharding). In november 2017 wordt dit gevolgd voor de niet-verharde oppervlakten.

Dit betekent voor gemeenten dat in groenvoorzieningen geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt. Verder zijn er Green Deals gesloten voor het bestrijdingsmiddelengebruik op sport- en recreatieterreinen. In de huidige wetgeving worden deze uitgezonderd van het verbod; Green Deals betekenen in de eerste plaats minimalisering van het gebruik.

Zo voorziet de Green Deal Sportvelden is maximale verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen en een concrete uitwerking van de innovatieagenda in samenwerking met de ketenpartners op dit terrein. Verduurzaming betekent in deze context een balans tussen effectiviteit, milieueffecten, arbeidsomstandigheden, sociale aspecten en budget. Door een planmatige ketenaanpak wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het onderhoud en beheer van sportterreinen en risico’s met betrekking tot de milieubelasting geminimaliseerd met behoud van kwaliteit, betaalbaarheid en wedstrijdwaardigheid van de sportterreinen.

In een aantal gemeenten worden sportterreinen reeds chemievrij beheerd. Deze best practices zullen als voorbeelden dienen voor de omschakeling. Voor golfterreinen geldt hetzelfde.