Laatste nieuws

Nieuws

donderdag 23 juni 2016

Op maandag 20 juni was GroenWerkXL te gast op het symposium 'Jongeren sterker in de samenleving' bij Burgers' Zoo in Arnhem. Tijdens het symposium gaf Pluryn meer inzicht in de mogelijkheden van gespecialiseerde jeugdzorg, voor kinderen en jongeren (met of zonder licht verstandelijke beperking) en hun gezin. Verschillende sprekers van GroenWerkXL gaven hier antwoorden op diverse vragen. Op diverse manieren kunnen jongeren namelijk een moeilijke positie innemen in de samenleving. Bijvoorbeeld jongeren die vroegtijdig schoolverlaten, uit ontwrichte gezinnen komen, last hebben van vereenzaming of overlastgevend vertonen.

 

De informatie markt
Op de informatiemarkt werd druk genetwerkt en informatie uitgewisseld. Sprekers vertelden vanuit diverse invalshoeken over de kansen die gespecialiseerde jeugdzorg biedt aan jongeren. Rob de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn, vertelde in zijn welkomstwoord: “De transitie en transformatie leiden - naast de complexer wordende zorgvragen van jongeren - tot nieuwe uitdagingen. Want hoe financieren we specialistische (derdelijns)zorg en hoe organiseren we deze zorg in de thuissituatie, vanuit onze visie dat het gaat om de hele mens?” 

Kennis 
Ignace Vermaes (directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie) schetste hoe moeilijk het is om vast te stellen welke kennis er nodig is om een goede kwaliteit van zorg te bieden. Hoe verbind je verschillende kennisbronnen (ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschap) en hoe kun je kennis delen, behouden, creëren en toepassen? Dat is een grote uitdaging. 
De zorgvragen van jongeren die bij Pluryn komen zijn complex. Een vraag aan de zaal maakte duidelijk dat weinig aanwezigen uit een instabiele opvoedsituatie komen, in tegenstelling tot veel jongeren bij Pluryn. 

Maatwerk 
Meerdere sprekers onderstreepten het belang van een passende behandeling en maatwerk. De problematiek bij jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking (LVB) heeft veel overeenkomsten. Vaak is er sprake van autisme, ADHD en een traumatische ervaring. Welke passende aanpak kies je dan? Stichting Hulphond zet honden in om jongeren zelfvertrouwen te geven. Het zintuiglijk vermogen van een hond is fenomenaal. Een hond signaleert bijvoorbeeld 30 minuten van tevoren een epileptische aanval bij een persoon. Een mens kan dit alleen met behulp van apparatuur en dan slechts 30 seconden voor de aanval. 

Onderwijs 
Jongeren met complexe zorgvragen hebben vaak meer begeleiding en tijd nodig om van school richting werk geleid te worden. Daarbij is een sluitend netwerk essentieel. Danny werkt bij GroenWerkXL, onder begeleiding van Roland Jansen. Ze trekken samen op in het werk. Danny: “Collega’s krijg je en vrienden kun je kiezen. We maken er samen het beste van.” 

Vrije tijd 
Sport, spel en cultuur zijn belangrijk, want die slaan een brug naar de samenleving. Jongeren hebben veel vrije tijd en besteden die het liefst bij gewone verenigingen en clubs. Pluryn brengt zijn kennis over naar deze verenigingen. Equipe Mont Ventoux is een mooi voorbeeld van hoe vrije tijd een plaats kan krijgen binnen behandeling. Het publiek keek geboeid naar de film Samen naar de top

Gezond verstand 
Martijn Leisink, wethouder Jeugdzorg van de gemeente Arnhem sprak bevlogen over wetten en regels die de overheid en de inspectie opleggen. Hij gebruikte een houten vogelhuisje als metafoor. Het huisje paste misschien niet binnen alle regels, maar voldeed wel. Wat hij meegaf aan de beroepsgroep was: “Gezond verstand is uw belangrijkste norm.” 

Filosoof René ten Bos tenslotte gaf een verfrissende, prikkelende terugblik op wat er deze middag gezegd is. Hij raadde de deelnemers aan vooral ‘door te modderen’. “Het woord ‘doormodderen’ heeft volharding in zich en dat is de beste prestatie die je kunt leveren.”